Одржана 72. седница КАПК

Седамдесет друга седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 9. јуна 2022. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Академија струковних студија Београд

2. Универзитет у Београду – Филолошки факултет, Београд

Студијски програми:

Поље медицинских наука

1. Државни универзитет у Новом Пазару

  • ИАС – Фармација, за упис 30 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Медицински факултет, Београд

  • МСС – Радијациони терапеут, за упис 24 студента у седишту установе

3. Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Врање

  • ОСС – Струковна медицинска сестра, за упис 45 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Факултет организационих наука, Београд

  • ДАС – Софтверско инжењерство и електронско пословање, за упис 10 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.