Punopravno članstvo u Međunarodnoj mreži agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (INQAAHE)

Dana 20. marta 2023. godine NAT je postao punopravni član Međunarodne mreže agencija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education – INQAAHE).

INQAAHE je svetsko udruženje (osnovano 1991. godine, sa sedištem u Barseloni) koje uključuje više od 300 organizacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju širom sveta.

Misija INQAAHE je promovisanje i unapređivanje izvrsnosti u tercijarnom obrazovanju kroz podršku aktivne međunarodne zajednice pružalaca usluga obezbeđenja kvaliteta sa fokusom na:

  • Razvoj teorije i prakse u oblasti obezbeđenja kvaliteta;
  • Jačanje razmene i razumevanja različitih politika i aktivnosti u pogledu kvaliteta i obezbeđenja kvaliteta;
  • Promovisanje obezbeđenja kvaliteta u korist tercijarnog obrazovanja, institucija, studenata i društva u celini.

Odlukom Upravnog odbora INQAAHE, a nakon sprovedenog postupka evaluacije, NAT je postao punopravni član INQAAHE i tako ostvario pravo na brojne benefite, od kojih su posebno važni učešće u donošenju odluka Generalne skupštine INQAAHE (pravo glasa), učešće i organizovanje događaja INQAAHE (godišnje konferencije u kojima učestvuju svetski eksperti u oblasti obezbeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, koje nude platformu za poboljšanje kvaliteta kreatorima politika visokog obrazovanja i drugim zainteresovanim stranama), pravo na korišćenje zvaničnog logoa INQAAHE, kao i pružanje pomoći u povezivanju sa drugim relevantnim članovima radi razmene iskustava, istraživanja, saradnje, i sl.