NAT – PARTNER U PROJEKTU SEQA-ESG2

NAT je još 2021. godine obezbedio učešće u projektu Further supporting European QA Agencies in meeting the ESG – SEQA-ESG2 (Call: ERASMUS-EDU-2021-EHEA-IBA – European Higher Education Area (EHEA) – Initiative to support the implementation of reforms).

Koordinator projekta je Evropska asocijacija za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA), dok NAT (NEAQA) ima ulogu projektnog partnera. Projekat je sufinansiran od strane Evropske Unije.

Cilj projekta je pružanje podrške državama Zapadnog Balkana i njihovim agencijama za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju za postizanje  usklađenosti sa Standardima i smernicama za obezbeđenje kvaliteta Evropskog prostora visokog obrazovanja (Standards and Guidelines for quality assurance in the EHEA – ESG), a samim tim i u ispunjavanju ključnih obaveza u pogledu obezbeđenja kvaliteta. Učesnice projekta su i agencije iz Bosne i Hercegovine (HEA), Republike Srpske (AHERS), Azerbejdžana (TKTA) i Ukrajine (NAQA), u svojstvu pridruženih partnera.

Realizacija projekta SEQA-ESG2 je zvanično otpočela 1. decembra 2022. godine i predviđeno je da traje do 30. novembra 2025. godine. Uvodni sastanak (kick-off meeting) je održan 9. marta u Briselu, i tom prilikom su svi učesnici upoznati sa specifičnim ciljevima projekta, kao i aktivnostima koje će biti sprovedene u narednom periodu.

NAT će uredno obaveštavati javnost o svim projektnim aktivnostima na svom veb-sajtu, u okviru sekcije Međunarodna saradnja/Međunarodni projekti.