Održana 33. sednica KAPK

Trideset treća sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 21. marta 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Zrenjanin

  • OSS – Elektrotehnika i računarstvo, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

  • OSS – Prehrambeno inženjerstvo i bezbednost hrane, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MSS – Integrisani sistemi menadžmenta (sa modulom po dualnom modelu studija), za upis 16 studenata u sedištu, od čega 1 po dualnom modelu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.