Održana 41. sednica KAPK

Četrdeset prva sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 30. maja 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

Studijski programi:

IMT studije

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

 • OAS – Menadžment kulture i medija i produkcija pozorišta, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Menadžment kulturnih i medijskih industrija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Menadžment kulture i medija, za upis 6 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

 • OAS – Gluma, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Fakultet umetnosti, Niš

 • OAS – Slikarstvo, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Slikarstvo, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet, Sombor

 • MAS – Digitalno obrazovanje, za upis 18 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Užice

 • OSS – Menadžment, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

 • MAS – Teorija dramskih umetnosti i medija, za upis 8 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Teorija dramskih umetnosti, medija i kulture, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

4. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS), Beograd

 • MSS – Menadžment u zdravstvu, za upis 14 studenata u sedištu ustanove

5. Toplička akademija strukovnih studija – Odsek za poslovne studije Blace – Jedinica van sedišta ustanove, Jagodina

 • OSS – Finansije i bankarstvo, za upis 55 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet veterinarske medicine, Beograd

 • IAS – Veterinarska medicina, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku, promena broja studenata (povećanje sa 170 na 200)

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.