Održana 44. sednica KAPK

Četrdeset četvrta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 20. juna 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Učiteljski fakultet, Beograd

 • Statusna promena (promena naziva ustanove) – novi naziv: Univerzitet u Beogradu – Fakultet za obrazovanje učitelja i vaspitača, Beograd

2. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija ,,Visan”, Beograd

Programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Pravni fakultet, Kragujevac

 • OAS – Pravo – unutrašnji poslovi i bezbednost, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

 • OAS – Studije politike, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

4. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka hotelijerska škola

 • OSS – Gastronomija, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 150 studenata u sedištu, od čega 6 po dualnom modelu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva

 • OSS – Nove energetske tehnologije, za upis 80 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet ,,Union – Nikola Tesla”, Beograd

 • OAS – Arhitektura i urbanizam, promena broja studenata (povećanje sa 120 na 160)
 • MAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, promena broja studenata (smanjenje sa 32 na 16)
 • MAS – Unutrašnja arhitektura, promena broja studenata (smanjenje sa 32 na 16)

Polje medicinskih nauka

1. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija ,,Visan”, Beograd

 • OSS – Strukovni sanitarno-ekološki inženjer, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Nišu – Fakultet umetnosti, Niš

 • OAS – Grafički dizajn, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Grafički dizajn, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.