Održana 46. sednica KAPK

Četrdeset šesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 4. jula 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Akademija strukovnih studija Šabac – Odsek studija za vaspitače i medicinske sestre vaspitače

  • OSS – Strukovni vaspitač (sa 2 modula), za upis 110 studenata u sedištu ustanove
  • MSS – Strukovni master vaspitač, za upis 110 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet, Sombor

  • OAS – Digitalno obrazovanje, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

3. Visoka strukovna škola organizacionih studija ,,EDUKA”, Beograd

  • OSS – Menadžment u hotelijerstvu i gastronomiji, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Užice

  • OSS – Mašinstvo, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, Beograd

  • SAS – Puštanje leka u promet, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.