Održana 65. sednica KAPK

Šezdeset peta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 26. decembra 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Državni univerzitet u Novom Pazaru

 • OAS – Sport i fizičko vaspitanje, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Sport i fizičko vaspitanje, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Sport i fizičko vaspitanje, za upis 3 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi

 • OSS – Strukovni vaspitač dece predškolkog uzrasta, za upis 70 studenata u sedištu ustanove

3. Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka škola za vaspitače Bujanovac

 • OSS – Obrazovanje vaspitača za rad u predškolskoj ustanovi, za upis 100 studenata u sedištu ustanove

4. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka turistička škola

 • OSS – Ekonomija i turizam, za upis 200 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Novi Sad

 • OSS – Veb dizajn, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet inženjerskih nauka, Kragujevac

 • OAS – Elektrotehnika i računarstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 90 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad

 • OAS – Informacione tehnologije, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Računarske nauke, za upis 70 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Informacione tehnologije, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Računarske nauke, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad

 • DAS – Izvođačke umetnosti (sa 11 modula), za upis 21 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet savremenih umetnosti, Beograd

 • OAS – Dizajn (sa 3 modula), za upis 120 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.