Одржана 65. седница КАПК

Шездесет пета седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 26. децембра 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Државни универзитет у Новом Пазару

 • ОАС – Спорт и физичко васпитање, за упис 30 студената у седишту установе
 • МАС – Спорт и физичко васпитање, за упис 15 студената у седишту установе
 • ДАС – Спорт и физичко васпитање, за упис 3 студената у седишту установе

2. Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Кикинди

 • ОСС – Струковни васпитач деце предшколког узраста, за упис 70 студената у седишту установе

3. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек Висока школа за васпитаче Бујановац

 • ОСС – Образовање васпитача за рад у предшколској установи, за упис 100 студената у седишту установе

4. Академија струковних студија Београд – Одсек Висока туристичка школа

 • ОСС – Економија и туризам, за упис 200 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

 • ОСС – Веб дизајн, за упис 50 студената у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет инжењерских наукa, Крагујевац

 • ОАС – Електротехника и рачунарство, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 90 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Нови Сад

 • ОАС – Информационе технологије, за упис 80 студената у седишту установе
 • ОАС – Рачунарске науке, за упис 70 студената у седишту установе
 • МАС – Информационе технологије, за упис 50 студената у седишту установе
 • МАС – Рачунарске науке, за упис 25 студената у седишту установе

Поље уметности

1. Универзитет у Новом Саду – Академија уметности, Нови Сад

 • ДАС – Извођачке уметности (са 11 модула), за упис 21 студента у седишту установе

2. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет савремених уметности, Београд

 • ОАС – Дизајн (са 3 модула), за упис 120 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.