Одржана 66. седница КАПК

Шездесет шеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 16. јануара 2024. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Новом Пазару

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Академија струковних студија Београд – Одсек Висока хотелијерска школа

 • ОСС – Гастрономија, за упис 150 студената у седишту установе
 • ОСС – Ресторатерство, за упис 60 студената у седишту установе
 • ОСС – Хотелијерство, за упис 150 студената у седишту установе

2. Академија струковних студија косовско-метохијска – Одсек Пећ – Лепосавић

 • ОСС – Финансије и бизнис, за упис 60 студената у седишту установе
 • ОСС – Пословање малих и средњих предузећа, за упис 60 студената у седишту установе
 • ОСС – Спољнотрговинско и царинско пословање, за упис 60 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија техничко-васпитачких струковних студија – Одсек Ниш

 • ОСС – Индустријско инжењерство (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 60 студената у седишту, од чега 11 по дуалном модулу
 • ОСС – Рачунарско-комуникационе технологије и системи, за упис 120 студената у седишту установе

2. Академија струковних студија Западна Србија – Одсек Ваљево

 • ОСС – Информациони системи и рачунарска графика, за упис 50 студената у седишту установе

3. Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

 • ОСС – Машинско инжењерство, за упис 40 студената у седишту установе
 • ОСС – Информационе технологије, за упис 120 студената у седишту установе
 • МСС – Информационе технологије, за упис 32 студента у седишту установе

4. Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока железничка школа

 • ОСС – Железничко машинство (са модулом по дуалном моделу студија), за упис 30 студената у седишту, од чега 10 по дуалном модулу

5. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет, Нови Сад и Мађарски универзитет за пољопривреду и природне науке из Годола и Универзитет природних ресурса и природних наука из Беча и Агрономски факултет из Загреба и Банатски универзитет пољопривредних наука и ветеринарске медицине „Краљ Михаил I. Румуније“ из Темишвара и Словачки пољопривредни универзитет из Нитре и Чешки универзитет природних наука из Прага

 • МАС – Одрживост у пољопривреди, производњи и технологији хране у Дунавском региону, за извођење на енглеском језику, за упис 8 студената у седишту установе (заједнички студијски програм)

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Нови Сад

 • ОАС – Математика, за упис 27 студената у седишту установе
 • МАС – Математика, за упис 16 студената у седишту установе
 • МАС – Примењена математика, за упис 16 студената у седишту установе
 • ОАС – Физика (са 4 модула), за упис 64 студента у седишту установе
 • МАС – Физика (са 7 модула), за упис 27 студената у седишту установе
 • ДАС – Физика, за упис 15 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Математички факултет, Београд

 • МАС – Master in Astrophysics and Space Science, промена броја студената (повећање са 10 на 25)

Поље медицинских наука

1. Академија струковних студија Београд – Одсек Висока здравствена школа

 • ОСС – Струковни зубни протетичар, за упис 80 студената у седишту установе
 • ОСС – Струковни медицински радиолог, за упис 88 студената у седишту установе
 • ОСС – Струковни нутрициониста дијететичар, за упис 88 студената у седишту установе

ИМТ студије

1. Академија струковних студија Шумадија – Одсек Крагујевац

 • ОСС – Информатика, за упис 80 студената у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Природно-математички факултет, Нови Сад

 • ОАС – Биоинформатика, за упис 15 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.