Одржана 67. седница КАПК

Шездесет седма седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 23. јануара 2024. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет ,,МБ” – Пословни и правни факултет, Београд – Младеновац

  • МАС – Менаџмент у безбедности, за упис 50 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Академија струковних студија Београд – Одсек Висока здравствена школа

  • ОСС – Струковни медицинско лабораторијски технолог, за упис 88 студената у седишту установе
  • ОСС – Струковни санитарно-еколошки инжењер, за упис 88 студената у седишту установе

ИМТ студије

1. Висока техничка школа струковних студија, Нови Сад

  • ОСС – Графичко инжењерство и дизајн, за упис 80 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.