Ishodi akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji

Ova elektronska publikacija sadrži informacije o visokoškolskim ustanovama i njihovim studijskim programima, koji su akreditovani zaključno sa sednicom KAPK-a koja je održana 29. novembra 2022. godine, čime su obuhvaćeni rezultati akreditacije u periodu 2007-2022. godine.
Period važenja akreditacije iznosi 7 godina.


Aktuelne vesti

Međunarodne aktivnosti

246

Akreditovanih ustanova

3092

Akreditovana studijska programa

1456

Recenzenata