Vodič kroz akreditovane visokoškolske ustanove i studijske programe u Republici Srbiji

Ova elektronska publikacija sadrži informacije o svim visokoškolskim ustanovama i studijskim programima, koji su akreditovani zaključno sa sednicom KAPK-a koja je održana 16. jula 2024. godine, čime su obuhvaćeni rezultati akreditacije u periodu 2007-2024. godine.
Period važenja akreditacije iznosi 7 godina.


Aktuelne vesti

Međunarodne aktivnosti

246

Akreditovanih ustanova

3092

Akreditovana studijska programa

1456

Recenzenata