40. sednica KAPK održana 18. decembra 2019. godine

Četrdeseta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u sredu 18. decembra 2019. godine.

Na sednici je Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta usvojila predlog izmene i dopune Standarda za akreditaciju visokoškolskih ustanova, kojim se predviđa obaveza visokoškolskih ustanova, čiji osnivač nije Republika, da dostavljaju dokaz o obezbeđenom osnivačkom kapitalu, odnosno bankarsku garanciju za nastavljanje i završetak studija u slučaju prestanka rada ustanove ili prestanka izvođenja određenog studijskog programa, u iznosu od 25 % školarine za broj studenata za koji se traži akreditacija za svaku godinu u toku trajanja akreditacije. Takođe, Komisija je odredila listu oblasti po poljima za koje nedostaju recenzenti iz reda nastavnika visokoškolskih ustanova u Republici Srbiji i uputila zahtev Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje da raspiše novi javni poziv za prijavljivanje kandidata za recenzente u postupku akreditacije visokoškolskih ustanova i studijskih programa u Republici Srbiji.

Komisija za akreditaciju održala je i radni sastanak sa članovima tima za razvoj i implementaciju distribuirane softverske aplikacije NAT2019 za elektronsku pripremu akreditacije. Tokom sastanka diskutovani su i potvrđeni načini obračuna opterećenja nastavnika i parametara studijskih programa i dogovorene dalje aktivnosti na unapređenju softvera NAT2019, kao i na usaglašavanju softvera sa izmenama i dopunama standarda i uputstava za akreditaciju.