Dve obuke za korišćenje softvera NAT2019 održane 18. decembra 2019.

Nacionalno akreditaciono telo – NAT organizovalo je 18. decembra 2019. godine u Palati „Srbija“ u Beogradu dve obuke za korišćenje softvera za elektronsku pripremu akreditacije NAT2019 (novi elektronski obrazac za akreditaciju), koji je za potrebe NAT razvio Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu. Na ovom skupu edukativnog karaktera, namenjenom za  visokoškolske ustanove iz Srbije, koje planiraju da predaju zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa u prvoj polovini 2020. godine, prisustvovalo je preko 150 predstavnika sa više od 60 visokoškolskih ustanova.

Novi elektronski obrazac za akreditaciju, koji se sada nalazi u sklopu distribuirane softverske aplikacije NAT2019, omogućava korisnicima na transparentan način ispunjenje svih zahteva novih standarda za akreditaciju.

Posle prezentacija prof. dr Branka Perišića održane su radionice za predstavnike ustanova. Na radionici su analizirani konkretni podaci visokoškolskih ustanova i dati odgovori na nedoumice koje su se javile u procesu elektronske pripreme podataka za akreditaciju.

Obuke su deo kontinuirane edukacije za predstavnike visokoškolskih ustanova koju organizuje Nacionalno akreditaciono telo sprovodeći Akcioni plan za implementaciju Strategije NAT za period 2019 – 2022. godine.

Nacionalno akreditaciono telo planira da organizuje nove obuke u prvoj polovini 2020. godine za ustanove koje planiraju da predaju zahtev za akreditaciju visokoškolske ustanove i/ili studijskih programa u tokom 2020. godine.

.