25. седница Управног одбора НАТ одржана 20. децембра 2019. године

Двадесет и пета седница Управног одбора Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (Национално акредитационо тело – НАТ) одржана је у петак 20. децембра 2019. године. Управни одбор анализирао је рад Националног акредитационог тела у 2019. години и усвојио План рада и Финансијски план НАТ за 2020. годину. Проф. др Сима Аврамовић, председник Управног одбора, информисао је чланове о додељивању годишње награде Привредне коморе Београда „Београдски победник“ Националном акредитационом телу и упознао их са прелиминарним извештајем панела експерата ENQA, који је посетио НАТ у периоду од 9. до 11. октобра 2019. године. Управни одбор сагласио се са предлогом тема за системске и тематске анализе, које је представила проф. др Јелена Кочовић, директорка Националног акредитационог тела, и закључио да се у наредном периоду мора интензивирати рад на системским и тематским анализама у складу са Акционим планом за спровођење Стратегије НАТ за период 2019-2022.