Две обуке за коришћење софтвера НАТ2019 одржане 18. децембра 2019.

Национално акредитационо тело – НАТ организовало је 18. децембра 2019. године у Палати „Србија“ у Београду две обуке за коришћење софтвера за електронску припрему акредитације НАТ2019 (нови електронски образац за акредитацију), који је за потребе НАТ развио Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду. На овом скупу едукативног карактера, намењеном за  високошколске установе из Србије, које планирају да предају захтев за акредитацију високошколске установе и/или студијских програма у првој половини 2020. године, присуствовало је преко 150 представника са више од 60 високошколских установа.

Нови електронски образац за акредитацију, који се сада налази у склопу дистрибуиране софтверске апликације НАТ2019, омогућава корисницима на транспарентан начин испуњење свих захтева нових стандарда за акредитацију.

После презентација проф. др Бранка Перишића одржане су радионице за представнике установа. На радионици су анализирани конкретни подаци високошколских установа и дати одговори на недоумице које су се јавиле у процесу електронске припреме података за акредитацију.

Обуке су део континуиране едукације за представнике високошколских установа коју организује Национално акредитационо тело спроводећи Акциони план за имплементацију Стратегије НАТ за период 2019 – 2022. године.

Национално акредитационо тело планира да организује нове обуке у првој половини 2020. године за установе које планирају да предају захтев за акредитацију високошколске установе и/или студијских програма у током 2020. године.

.