41. седница КАПК одржана 26. децембра 2019. године

Четрдесет и прва седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 26. децембра 2019. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих студијских програма:

Поље медицинских наука

1. Универзитет Сингидунум, Факултет здравствених и пословних студија, Ваљево

Установа

Поље техничко-технолошких наука

1. Висока инжењерска школа струковних студија – Техникум Таурунум, Земун

МСС – Безбедност саобраћаја и организација саобраћаја и транспорта, за 25 студената у седишту

2. Универзитет „Привредна академија“, Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

ОАС – Инжењерски менаџмент у агробизнису, за 40 студената у седишту

3. Универзитет „Унион Никола Тесла“, Факултет за инжењерски менаџмент, Београд

Установа

4. Универзитет „Унион Никола Тесла“, Факултет за инжењерски менаџмент, Београд

ОАС – Инжењерски менаџмент, за 60 студената у седишту, на српском и енглеском језику

5. Универзитет „Унион Никола Тесла“, Факултет за инжењерски менаџмент, Београд

МАС – Управљање пројектима и индустрија 4.0, за 30 студената у седишту, на српском и енглеском језику

МАС – Управљање пројектима и индустрија 4.0, за 10 студената ван седишта, на српском језику, у високошколској јединици ван седишта установе без својства правног лица у Врању

6. Висока инжењерска школа струковних студија – Техникум Таурунум, Земун

ОСС – Друмски и градски саобраћај, за 130 студената у седишту

7. Висока техничка школа струковних студија, Суботица

ОСС – Информатика, за 100 студената у седишту

8. Висока техничка школа струковних студија, Суботица

ОСС – Машинство, за 30 студената у седишту

9. Висока техничка школа струковних студија, Суботица

ОСС – Мехатроника, за 30 студената у седишту

10. Висока техничка школа струковних студија, Суботица

ОСС – Инжењерски менаџмент, за 30 студената у седишту

11. Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет

МАС – Инжењерство нафте и гаса, за 16 студената у седишту, на српском и енглеском језику

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока туристичка школа струковних студија, Београд

Установа

2. Универзитет у Нишу, Правни факултет

Установа

3. Универзитет у Нишу, Правни факултет

ОАС – Права, за 400 студената у седишту

4. Универзитет у Нишу, Правни факултет

ССС – Права, за 50 студената у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.