NAT dobitnik godišnje nagrade Privredne komore Beograda „Beogradski pobednik“

U ponedeljak, 16. decembra 2019. godine, u Starom dvoru u Beogradu Privredna komora Srbije – Privredna komora Beograda dodelila je godišnje nagrade „Beogradski pobednik“ kompanijama, institucijama i pojedincima za najbolje poslovne rezultate i posebne zasluge. „Za posebne zasluge za razvoj i unapređenje privrede Beograda“ statuom „Beogradski pobednik“ su nagrađeni Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu i Nacionalnog telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srbije (Nacionalno akreditaciono telo – NAT). Plakete za doprinos razvoju visokog obrazovanja su uručene prof. dr Simi Avramoviću, predsedniku Upravnog odbora NAT, i prof. dr Slobodanu Unkoviću, zameniku predsednika Upravnog odbora NAT, dok su diplome za posebne zasluge za razvoj i unapređenje privrede Beograda uručene prof. dr Jeleni Kočović, direktorki Nacionalnog akreditacionog tela i članovima Upravnog odbora NAT.

Nagrada Privredne komore Beograda „Beogradski pobednik“ se dodeljuje od 1985. godine i za više od trideset godina ovaj poseban dokaz uspešnog poslovanja ponelo je preko 200 privrednih društava i 85 preduzetnika, pojedinaca i institucija. Potpredsednik Privredne komore Srbije i član Upravnog odbora NAT gospodin Miroljub Aleksić rekao je da je reč o nagradi koja se zaslužuje rezultatima u proizvodnji i poslovanju, za razvoj zasnovan na znanju i inovacijama, u službi privrede. „Nijedna zemlja se nije razvila, a da nije razvila svoju ekonomiju, koristila svoju nauku i svoje obrazovane kadrove“, zaključio je Aleksić.

.

*Deo teksta preuzet sa sajta PKS – Privredne komore Beograda