Održana 25. elektronska sednica KAPK

Dvadeset i peta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 2. jula 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet, Bor

  • OAS – Inženjerski menadžment, za 120 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Inženjerski menadžment, za 48 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Union, Beograd – Fakultet za pravne i poslovne  studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad, jedinica van sedišta ustanove u Nišu (Vojvode Mišića 48)

  • OAS – Engleski jezik, za upis 27 studenata u jedinici van sedišta ustanove
  • OAS – Kriminalistika i bezbednost, za upis 50 studenata u jedinici van sedišta ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet

  • OAS – Poslovna informatika, za 70 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Ekonomija i poslovno upravljanje, za 470 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Poslovna informatika, za 40 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Ekonomija i poslovno upravljanje, za 220 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti:

1. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet muzičke umetnosti

  • MAS – Muzička režija, za 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.