Одржана 25. електронска седница КАПК

Двадесет и пета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 2. јула 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Технички факултет, Бор

  • ОАС – Инжењерски менаџмент, за 120 студената у седишту установе
  • МАС – Инжењерски менаџмент, за 48 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Унион, Београд – Факултет за правне и пословне  студије др Лазар Вркатић, Нови Сад, јединица ван седишта установе у Нишу (Војводе Мишића 48)

  • ОАС – Енглески језик, за упис 27 студената у јединици ван седишта установе
  • ОАС – Криминалистика и безбедност, за упис 50 студената у јединици ван седишта установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет

  • ОАС – Пословна информатика, за 70 студената у седишту установе
  • ОАС – Економија и пословно управљање, за 470 студената у седишту установе
  • МАС – Пословна информатика, за 40 студената у седишту установе
  • МАС – Економија и пословно управљање, за 220 студената у седишту установе

Поље уметности:

1. Универзитет уметности у Београду – Факултет музичке уметности

  • МАС – Музичка режија, за 10 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.