Одржана 24. електронска седница КАПК

Двадесет и четврта електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 25. јуна 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе

1. Универзитет у Крагујевцу – Економски факултет

2. Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

Студијски програми

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет

  • САС – Индустријска фармација, за упис 30 студената у седишту
  • САС – Фармакоекономија и фармацеутска легислатива, за упис 30 студената у седишту
  • САС – Фармацеутски менаџмент и маркетинг, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 30 студената у седишту

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет

  • ОАС – Уређење, коришћење и заштита вода, за упис 30 студената у седишту

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока медицинска и пословно-технолошка школа струковних студија Шабац (Академија струковних студија Шабац)

  • ОСС – Гастрономија, за упис 33 студента у седишту

2. Висока школа струковних студија за васпитаче Крушевац (Академија васпитачко–медицинских струковних студија Крушевац)

  • МСС – Васпитач деце предшколског узраста, проширење акредитације за упис 75 студената, уместо досадашњих 25 студената

3. Висока школа за васпитаче струковних студија Алексинац (Академија васпитачко–медицинских струковних студија Крушевац, организациона јединица Алексинац)

  • МСС – Струковни мастер васпитач, проширење акредитације за упис 75 студената, уместо досадашњих 25 студената

4. Висока пословна школа струковних студија, Лесковац (Академија струковних студија Јужна Србија, Лесковац)

  • MСС – Пословна економија и е-бизнис, за упис 100 студената у седишту

Поље уметности:

1. Висока школа ликовних и примењених уметности струковних студија, Београд (Београдска академија пословних и уметничких струковних студија)

  • МСС – Дизајн, за упис 20 студената у седишту

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет уметности, Звечан

  • ОАС – Музичка педагогија, за упис 12 студената у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.