52. седница КАПК одржана 11. јуна 2020. године

Педесет и друга редовна седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) одржана је у Палати „Србија“, седишту Националног тела за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању (НАТ), у четвртак 11. јуна 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуку о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Привредна академија, Нови Сад – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ), Београд

  • ОАС – Оперативни менаџмент, за 100 студената у седишту
  • МАС – Планско-процесни менаџмент, за 100 студената у седишту

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Пољопривредни факултет

  • МАС – Орнаментална хортикултура, за 15 студента у седишту

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Београду – Стоматолошки факултет

  • ИАС – Стоматологија, за извођењу на српском и енглеском језику, за 240 студената у седишту

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.