Održana 24. elektronska sednica KAPK

Dvadeset i četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 25. juna 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove

1. Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet

2. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

Studijski programi

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

  • SAS – Industrijska farmacija, za upis 30 studenata u sedištu
  • SAS – Farmakoekonomija i farmaceutska legislativa, za upis 30 studenata u sedištu
  • SAS – Farmaceutski menadžment i marketing, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 30 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet

  • OAS – Uređenje, korišćenje i zaštita voda, za upis 30 studenata u sedištu

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka medicinska i poslovno-tehnološka škola strukovnih studija Šabac (Akademija strukovnih studija Šabac)

  • OSS – Gastronomija, za upis 33 studenta u sedištu

2. Visoka škola strukovnih studija za vaspitače Kruševac (Akademija vaspitačko–medicinskih strukovnih studija Kruševac)

  • MSS – Vaspitač dece predškolskog uzrasta, proširenje akreditacije za upis 75 studenata, umesto dosadašnjih 25 studenata

3. Visoka škola za vaspitače strukovnih studija Aleksinac (Akademija vaspitačko–medicinskih strukovnih studija Kruševac, organizaciona jedinica Aleksinac)

  • MSS – Strukovni master vaspitač, proširenje akreditacije za upis 75 studenata, umesto dosadašnjih 25 studenata

4. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac (Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Leskovac)

  • MSS – Poslovna ekonomija i e-biznis, za upis 100 studenata u sedištu

Polje umetnosti:

1. Visoka škola likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija, Beograd (Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija)

  • MSS – Dizajn, za upis 20 studenata u sedištu

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet umetnosti, Zvečan

  • OAS – Muzička pedagogija, za upis 12 studenata u sedištu

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.