53. sednica KAPK održana 3. septembra 2020. godine

Pedeset i treća redovna sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta (KAPK) održana je u Palati „Srbija“, sedištu Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (NAT), u četvrtak 3. septembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluku o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet „Metropolitan“ – Fakultet za primenjenu ekologiju „FUTURA“, Beograd – statusna promena
2. Univerzitet u Novom Sadu – Građevinski fakultet Subotica

Studijski programi:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Hemijski fakultet

 • OAS – Hemija životne sredine, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Hemija, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Biohemija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • IAS – Nastava hemije, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Hemija životne sredine, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Hemija, za upis 55 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Biohemija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Hemija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Biohemija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Prirodno-matematički fakultet

 • OAS – Matematika, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“, Beograd, studije pri univerzitetu

 • DAS – Zaštita životne sredine, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka zdravstvena škola strukovnih studija Medika, Beograd

 • OSS – Strukovna medicinska sestra, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 40 na 60 studenata u sedištu

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

 • OAS – Tehnička mehanika i dizajn u tehnici, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Tehnička mehanika i dizajn u tehnici, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 24 studenta u sedištu ustanove
 • OAS – Geodezija i geoinformatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Geodezija i geoinformatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 64 studenta u sedištu ustanove (na srpskom i engleskom)
 • OAS – Merenje i regulacija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Merenje i regulacija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • OAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Inženjerstvo zaštite na radu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 64 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Inženjerstvo zaštite na radu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Inženjerstvo tretmana i zaštite voda, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Inženjerstvo zaštite na radu, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 10 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Računarstvo i automatika, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Građevinski fakultet Subotica

 • OAS – Građevinarstvo, za upis 104 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Građevinarstvo, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Geodezija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Građevinarstvo, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka poslovno-tehnička škola strukovnih studija, Užice (Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija)

 • MSS – Poslovna ekonomija i menadžment, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.