Održana 29. elektronska sednica KAPK

Dvadeset i deveta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 30. jula 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo
2. Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet, Bor
3. Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet, Sombor

Studijski programi

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet

 • DAS – Prehrambena tehnologija, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka

 • OAS – Saobraćaj i transport, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 140 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Saobraćaj i transport , za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 105 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Saobraćaj, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Građevinarstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Arhitektura, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo

 • OAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 54 studenta u sedištu ustanove
 • DAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Beogradu – Tehnički fakultet Bor

 • OAS – Metalurško inženjerstvo, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Metalurško inženjerstvo, za upis 8 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Metalurško inženjerstvo, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

5. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet

 • OAS – Fitomedicina, za upis 125 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Fitomedicina, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet

 • SAS – Kozmetologija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • SAS – Farmaceutska zdravstvena zaštita, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 44 studenta u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet “Union – Nikola Tesla”  – Fakultet za diplomatiju i bezbednost, Beograd

 • OAS – Produkcija dramskih i adiovizuelnih umetnosti i medija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Pedagoški fakultet Sombor

 • OAS – Diplomirani učitelj, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Diplomirani vaspitač, za upis 35 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Master učitelj, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Master vaspitač, za upis 34 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.