Održana 33. elektronska sednica KAPK

Trideset treća elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 26 novembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje umetnosti

1. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica

  • DAS – Digitalna produkcija, za upis 3 studenta u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Novi Sad

  • OAS – Medicinska rehabilitacija, za upis 45 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Specijalne edukacije i rehabilitacije (sa 3 modula), za upis 72 studenta u sedištu ustanove
  • MAS – Specijalne edukacije i rehabilitacije, za upis 36 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Zdravstvene nege, za upis 24 studenta u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Visoka tehnička škola strukovnih studija, Niš (Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija)

  • MSS – Drumski saobraćaj i transport, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš

  • OAS – Mašinsko inženjerstvo, za upis 240 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.