Одржана 33. електронска седница КАПК

Тридесет трећа електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 26. новембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље уметности

1. Универзитет Едуконс, Сремска Каменица, студије при универзитету

  • ДАС – Дигитална продукција, за упис 3 студента у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Новом Саду – Медицински факултет, Нови Сад

  • ОАС – Медицинска рехабилитација, за упис 45 студената у седишту установе
  • ОАС – Специјалне едукације и рехабилитације (са 3 модула), за упис 72 студента у седишту установе
  • MАС – Специјалне едукације и рехабилитације, за упис 36 студената у седишту установе
  • МАС – Здравствене неге, за упис 24 студента у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Висока техничка школа струковних студија, Ниш (Академија техничко-васпитачких струковних студија)

  • МСС – Друмски саобраћај и транспорт, за упис 32 студента у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Машински факултет, Ниш

  • ОАС – Машинско инжењерство, за упис 240 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.