Održana 34. elektronska sednica KAPK

Trideset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 3 decembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Medicinski fakultet, Novi Sad

 • OAS – Zdravstvene nege, za upis 102 studenta u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Farmaceutski fakultet, Beograd

 • SAS – Kozmetologija na srpskom i engleskom, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 15 na 30 studenata u sedištu

3. Visoka strukovna škola ICEPS, Beograd, jedinica van sedišta ustanove u Novom Sadu

 • OSS – Strukovni medicinsko-laboratorijski tehnolog, za upis 23 studenta u jedinici van sedišta ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Poljoprivredni fakultet, Novi Sad

 • OAS – Agroekonomija, za upis 140 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Agroekonomija, za upis 40 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Agroekonomija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet Union – Računarski fakultet, Beograd

 • OAS – Računarske nauke, za upis 75 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Računarske nauke, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Računarske nauke, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd

 • OAS – Tehnologije drveta, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Tehnologije drveta, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Tehnologije drveta, za upis 18 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš

 • MAS – Mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Termotehnika, termoenergetska i procesna tehnika, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Hidroenergetika, hidraulika i pneumatika, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

3. Visoka škola strukovnih studija, Užice (Akademija zapadna Srbija) i Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 • OSS – Informacione tehnologije i sistemi (zajednički studijski program), za upis 88 studenta u sedištu ustanove
 • MSS – Informacione tehnologije i sistemi (zajednički studijski program), za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.