Održana 35. elektronska sednica KAPK

Trideset peta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 10. decembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd

2. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije, Novi Sad

  • OSS – Menadžment poslovnih komunikacija, za upis 55 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Privredna akademija – Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, Novi Sad

  • OAS – Poslovna ekonomija i finansije (studije na daljinu), za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet za fizičku hemiju, Beograd

  • OAS – Fizička hemija, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Fizička hemija, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Fizička hemija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.