Održana 36. elektronska sednica KAPK

Trideset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 17. decembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet ALFA BK, Beograd, studije pri univerzitetu

  • OAS – Računarske nauke, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Računarske nauke, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka, Čačak

  • OAS – Inženjerski menadžment, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, studije pri univerzitetu

  • OAS – Informatičko inženjerstvo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Informatičko inženjerstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Edukons, Sremska Kamenica, studije pri univerzitetu

  • OAS – Poslovna ekonomija, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Poslovna ekonomija (studije na daljinu), za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.