Održana 37. elektronska sednica KAPK

Trideset sedma elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 24. decembra 2020. godine.

Na sednici Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta je donela odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd

  • MAS – Tehnologije drveta, za upis 58 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet tehničkih nauka, Čačak

  • MAS – Inženjerski menadžment, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet Union Nikola Tesla – Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci

  • MAS – Inženjerski menadžment, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet Singidunum – Fakultet za medije i komunikacije, Beograd

  • OAS – Digitalne umetnosti, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet Edukons – Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Beograd

  • OAS – Projektni menadžment, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Projektni menadžment, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija (Beogradska poslovna škola)

  • SSS – Računovodstvo, kontrola i revizija, za upis 54 studenta u sedištu ustanove
  • SSS – Javna uprava, poreski i carinski sistem, za upis 54 studenta u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd

  • MAS – Obrazovanje nastavnika predmetne nastave, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.