Одржана 37. електронска седница КАПК

Тридесет седма електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 24 децембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд

  • МАС – Технологије дрвета, за упис 58 студената у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет техничких наука, Чачак

  • МАС – Инжењерски менаџмент, за упис 16 студената у седишту установе

3. Универзитет Унион Никола Тесла – Факултет за менаџмент, Сремски Карловци

  • МАС – Инжењерски менаџмент, за упис 25 студената у седишту установе

Поље уметности

1. Универзитет Сингидунум – Факултет за медије и комуникације, Београд

  • ОАС – Дигиталне уметности, за упис 50 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Едуконс – Факултет за пројектни и иновациони менаџмент, Београд

  • ОАС – Пројектни менаџмент, за упис 90 студената у седишту установе
  • МАС – Пројектни менаџмент, за упис 50 студената у седишту установе

2. Београдска академија пословних и уметничких струковних студија (Београдска пословна школа)

  • ССС – Рачуноводство, контрола и ревизија, за упис 54 студента у седишту установе
  • ССС – Јавна управа, порески и царински систем, за упис 54 студента у седишту установе

3. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

  • МАС – Образовање наставника предметне наставе, за упис 25 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.