Одржана 36. електронска седница КАПК

Тридесет шеста електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 17 децембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет АЛФА БК, Београд

  • OАС – Рачунарске науке, за упис 25 студената у седишту установе
  • МАС – Рачунарске науке, за упис 30 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Крагујевцу – Факултет техничких наука, Чачак

  • ОАС – Инжењерски менаџмент, за упис 30 студената у седишту установе

2. Универзитет Едуконс, Сремска Каменица

  • ОАС – Информатичко инжењерство, за упис 60 студената у седишту установе
  • МАС – Информатичко инжењерство, за упис 16 студената у седишту установе

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет Едуконс, Сремска Каменица

  • ОАС – Пословна економија (на српском и енглеском), за упис 100 студената у седишту установе
  • ОАС – Пословна економија, студије на даљину (на српском и енглеском), за упис 16 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.