Одржана 35. електронска седница КАПК

Тридесет пета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 10 децембра 2020. године.

На седници Комисија за акредитацију и проверу квалитета је донела одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе

1. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд

2. Универзитет у Београду – Шумарски факултет, Београд

Студијски програми

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока школа струковних студија за менаџмент и пословне комуникације, Нови Сад

  • ОСС – Менаџмент пословних комуникација, за упис 55 студената у седишту установе

2. Универзитет Привредна академија – Факултет за економију и инжењерски менаџмент, Нови Сад

  • ОАС – Пословна економија и финансије (студије на даљину), за упис 30 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Београду – Факултет за физичку хемију, Београд

  • OАС – Физичка хемија, за упис 100 студената у седишту установе
  • MАС – Физичка хемија, за упис 50 студената у седишту установе
  • ДАС – Физичка хемија, за упис 30 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.