Održana 74. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset četvrta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 28. oktobra 2021. godine.

Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd

Programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet „Union” – Pravni fakultet, Beograd

 • MAS – Contemporary Legal Studies, za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Leskovac

 • OSS – Turizam i ugostiteljstvo, za upis 110 studenata u sedištu

3. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd

 • OAS – Istorija, za upis 120 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Arheologija, za upis 67 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Arheologija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Arheologija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Prirodno-matematički fakultet, Niš

 • MAS – Veštačka inteligencija i mašinsko učenje, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

 • MAS – Veštačka inteligencija i mašinsko učenje, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

1. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka škola za informacione i komunikacione tehnologije Beograd

 • OSS – Poštansko-logistički sistemi, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 65 studenata u sedištu, od čega 30 po dualnom modelu

2. Akademija strukovnih studija Južna Srbija Leskovac – Odsek za poljoprivredno-prehrambene studije Prokuplje

 • OSS – Prehrambena tehnologija, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 60 studenata u sedištu, od čega 6 po dualnom modelu

3. Univerzitet u Kragujevcu – Agronomski fakultet, Čačak

 • MAS – Prehrambena tehnologija, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Beogradu – Poljoprivredni fakultet, Beograd

 • MAS – Zaštita životne sredine u poljoprivredi, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Medicinski fakultet, Kosovska Mitrovica

 • OSS – Strukovni fizioterapeut, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Zdravstvena nega, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije ICEPS – Jedinica van sedišta ustanove, Kraljevo

 • OSS – Zdravstvena nega, za upis 46 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.