Одржана 74. електронска седница КАПК

Седамдесет четврта електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 28. октобра 2021. године.

На седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Универзитет у Београду – Православни богословски факултет, Београд

Програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет „Унион” – Правни факултет, Београд

 • MАС – Contemporary Legal Studies, за извођење на енглеском језику, за упис 20 студената у седишту установе

2. Академија струковних студија Јужна Србија – Одсек за пословне студије Лесковац

 • ОСС – Туризам и угоститељство, за упис 110 студената у седишту

3. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

 • ОАС – Историја, за упис 120 студената у седишту установе
 • ОАС – Археологија, за упис 67 студената у седишту установе
 • МАС – Археологија, за упис 25 студената у седишту установе
 • ДАС – Археологија, за упис 10 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет у Нишу – Природно-математички факултет, Ниш

 • МАС – Вештачка интелигенција и машинско учење, за упис 40 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, Нови Сад

 • МАС – Вештачка интелигенција и машинско учење, за упис 40 студената у седишту установе

1. Академија техничко-уметничких струковних студија Београд – Одсек Висока школа за информационе и комуникационе технологије Београд

 • ОСС – Поштанско-логистички системи, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 65 студената у седишту, од чега 30 по дуалном моделу

2. Академија струковних студија Јужна Србија Лесковац – Одсек за пољопривредно-прехрамбене студије Прокупље

 • ОСС – Прехрамбена технологија, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 60 студената у седишту, од чега 6 по дуалном моделу

3. Универзитет у Крагујевцу – Агрономски факултет, Чачак

 • МАС – Прехрамбена технологија, за упис 16 студената у седишту установе

4. Универзитет у Београду – Пољопривредни факултет, Београд

 • MАС – Заштита животне средине у пољопривреди, за упис 32 студента у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Медицински факултет, Косовска Митровица

 • ОСС – Струковни физиотерапеут, за упис 30 студената у седишту установе
 • ОАС – Здравствена нега, за упис 30 студената у седишту установе

2. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије ИЦЕПС – Јединица ван седишта установе, Краљево

 • ОСС – Здравствена нега, за упис 46 студената у јединици ван седишта установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.