Одржана 75. електронска седница КАПК

Седамдесет пета електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је 4. и 9. новембра 2021. године.

На седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, Ниш

2. Универзитет Метрополитан – Факултет за примењену екологију ,,ФУТУРА”, Београд

3. Академија струковних студија Јужна Србија

Програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Новом Пазару

 • ДАС – Пословна економија, за упис 5 студената у седишту установе

2. Универзитет у Београду – Православни богословски факултет, Београд

 • МАС – Теолошки програм (са 3 модула), за упис 75 студената у седишту установе

3. Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд

 • ОАС – Историја уметности, за упис 90 студената у седишту установе
 • ОАС – Психологија (са 4 модула), за упис 116 студената у седишту установе
 • МАС – Психологија (са 4 модула), за упис 116 студената у седишту установе
 • ДАС – Психологија, за упис 15 студената у седишту установе

4. Универзитет у Нишу – Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

 • МАС – Физичко васпитање и спорт – студије на даљину, за упис 40 студената у седишту установе

5. Висока школа струковних студија за криминалистику и безбедност, Ниш

 • ОСС – Криминалистика и безбедност, за упис 100 студената у седишту установе
 • МСС – Криминалистика и безбедност, за упис 40 студената у седишту установе

Поље природно-математичких наука

1. Универзитет Метрополитан – Факултет за примењену екологију ,,ФУТУРА”, Београд

 • МАС – Управљање ризицима у животној средини, за упис 15 студената у седишту установе 

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Природно-математички факултет, Косовска Митровица

 • ДАС – Хемија, за упис 5 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет „Унион – Никола Тесла” – Факултет за инжењерски менаџмент, Београд

 • ДАС – Инжењеринг и менаџмент стратегијских безбедносних система, за упис 5 студената у седишту установе

2. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет техничких наука, Косовска Митровица

 • ОАС – Технолошко инжењерство, за упис 32 студента у седишту установе
 • МАС – Технолошко инжењерство, за упис 24 студента у седишту установе
 • ДАС – Технолошко инжењерство, за упис 5 студената у седишту установе
 • ОАС – Рударско инжењерство, за упис 16 студената у седишту установе
 • МАС – Рударско инжењерство, за упис 8 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Висока здравствено-санитарна школа струковних студија ,,ВИСАН”, Београд

 • ОСС – Струковни физиотерапеут, за упис 35 студената у седишту установе

2. Висока струковна школа – ИЦЕПС – Интернационални центар за професионалне студије, Београд

 • ОСС – Здравствена нега, проширење акредитације за извођење наставе и на енглеском језику

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.