Одржана 76. електронска седница КАПК

Седамдесет шеста електронска седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета, одржана је у четвртак 18. новембра 2021. године.

На седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих студијских програма:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Универзитет у Београду – Православни богословски факултет, Београд

  • МАС – Религиолошки програм, за упис 25 студената у седишту установе
  • ДАС – Теологија, за упис 12 студената у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Филозофски факултет, Ниш

  • МАС – Комуникологија, за упис 25 студената у седишту установе

Поље техничко-технолошких наука

1. Универзитет у Новом Саду – Технички факултет „Михајло Пупин”, Зрењанин

  • OАС – Одевно инжењерство, за упис 50 студената у седишту установе

2. Универзитет у Новом Саду – Технички факултет „Михајло Пупин”, Зрењанин и Универзитет у Новом Саду – Факултет техничких наука, Нови Сад

  • OАС – Инжењерство заштите животне средине (заједнички студијски програм), за упис 30 студената у седишту установе

ИМТ студије

1. Универзитет Сингидунум – Јединица ван седишта установе, Нови Сад

  • ОАС – Информационе технологије, за упис 30 студената у јединици ван седишта установе

2. Универзитет Сингидунум – Јединица ван седишта установе, Ниш

  • ОАС – Информационе технологије, за упис 30 студената у јединици ван седишта установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.