Održana 75. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset peta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 4. i 9. novembra 2021. godine.

Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

2. Univerzitet Metropolitan – Fakultet za primenjenu ekologiju ,,FUTURA”, Beograd

3. Akademija strukovnih studija Južna Srbija

Programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Pazaru

 • DAS – Poslovna ekonomija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd

 • MAS – Teološki program (sa 3 modula), za upis 75 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Beograd

 • OAS – Istorija umetnosti, za upis 90 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Psihologija (sa 4 modula), za upis 116 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Psihologija (sa 4 modula), za upis 116 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Psihologija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

 • MAS – Fizičko vaspitanje i sport – studije na daljinu, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

5. Visoka škola strukovnih studija za kriminalistiku i bezbednost, Niš

 • OSS – Kriminalistika i bezbednost, za upis 100 studenata u sedištu ustanove
 • MSS – Kriminalistika i bezbednost, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

Polje prirodno-matematičkih nauka

1. Univerzitet Metropolitan – Fakultet za primenjenu ekologiju ,,FUTURA”, Beograd

 • MAS – Upravljanje rizicima u životnoj sredini, za upis 15 studenata u sedištu ustanove 

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Prirodno-matematički fakultet, Kosovska Mitrovica

 • DAS – Hemija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet za inženjerski menadžment, Beograd

 • DAS – Inženjering i menadžment strategijskih bezbednosnih sistema, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica

 • OAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 32 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 24 studenta u sedištu ustanove
 • DAS – Tehnološko inženjerstvo, za upis 5 studenata u sedištu ustanove
 • OAS – Rudarsko inženjerstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Rudarsko inženjerstvo, za upis 8 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija ,,VISAN”, Beograd

 • OSS – Strukovni fizioterapeut, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

2. Visoka strukovna škola – ICEPS – Internacionalni centar za profesionalne studije, Beograd

 • OSS – Zdravstvena nega, proširenje akreditacije za izvođenje nastave i na engleskom jeziku

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.