Održana 76. elektronska sednica KAPK

Sedamdeset šesta elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je u četvrtak 18. novembra 2021. godine.

Na sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd

  • MAS – Religiološki program, za upis 25 studenata u sedištu ustanove
  • DAS – Teologija, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

  • MAS – Komunikologija, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin

  • OAS – Odevno inženjerstvo, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin”, Zrenjanin i Univerzitet u Novom Sadu – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad

  • OAS – Inženjerstvo zaštite životne sredine (zajednički studijski program), za upis 30 studenata u sedištu ustanove

IMT studije

1. Univerzitet Singidunum – Jedinica van sedišta ustanove, Novi Sad

  • OAS – Informacione tehnologije, za upis 30 studenata u jedinici van sedišta ustanove

2. Univerzitet Singidunum – Jedinica van sedišta ustanove, Niš

  • OAS – Informacione tehnologije, za upis 30 studenata u jedinici van sedišta ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.