Održana 81. elektronska sednica KAPK

Osamdeset prva elektronska sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta, održana je 23. decembra 2021. godine

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet, Vranje

Studijski programi:

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad

  • OAS – Muzička produkcija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Novom Pazaru

  • OAS – Nemački jezik i književnost, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet primenjenih nauka, Niš

  • OAS – Poslovna informatička ekonomija, za upis 15 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Poslovna informatička ekonomija, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

  • OAS – Sociologija, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

4. Univerzitet „Union – Nikola Tesla” – Fakultet za sport, Beograd

  • MAS – Menadžment u turizmu i rekreaciji, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija strukovnih studija Šabac – Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije

  • OSS – Inženjerski menadžment, za upis 22 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.