Održana 3. sednica novog saziva KAPK

Treća sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 12. jula 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Nišu – Pedagoški fakultet, Vranje

  • DAS – Metodika nastave, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija tehničkih strukovnih studija Beograd

  • MSS – Zaštita životne sredine i održivi razvoj, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek za poslovne studije Leskovac

  • SSS – Menadžment tehnologije hrane i gastronomije, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  • MAS – Elektronsko poslovanje, za upis 35 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Organizacija i menadžment konsalting, za upis 70 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Softversko inženjerstvo i veštačka inteligencija, za upis 35 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.