Održana 7. sednica KAPK

Sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 6. septembra 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Državni univerzitet u Novom Pazaru

 • OAS – Građevinarstvo, za upis 50 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Građevinarstvo, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet „Union – Nikola Tesla”, Beograd

 • OAS – Građevinarstvo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Opšte građevinarstvo, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Akademija strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka zdravstvena škola

 • MSS – Strukovni master sanitarno-ekološki inženjer – sanitarno inženjerstvo, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 30 na 80

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije – ICEPS, Beograd – Jedinica van sedišta ustanove, Novi Sad

 • OSS – Poslovna ekonomija i menadžment (sa 5 modula), za upis 73 studenta u jedinici van sedišta ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Ekonomski fakultet, Niš

 • MAS – Napredna analitika podataka u poslovanju, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Beogradu – Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd

 • MAS – Teološki program (sa 3 modula), proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 75 na 150
 • MAS – Religiološki program, proširenje akreditacije povećanjem broja studenata sa 25 na 30

4. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad

 • DAS – Pravo, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

5. Akademija strukovnih studija Južna Srbija – Odsek Visoka poslovna škola Leskovac

 • SSS – Digitalni marketing i e-trgovina, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

6. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Valjevo

 • OSS – Poslovna ekonomija (sa 3 modula) – studije na daljinu, za upis 33 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.