Održana 5. sednica novog saziva KAPK

Peta sednica novog saziva Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 26. jula 2022. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Početna akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa:

1. Visoka medicinska škola strukovnih studija, Beograd

  • OSS – Strukovna medicinska sestra, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Beograd

  • MAS – Srpska književnost, za upis 100 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Filozofski fakultet, Novi Sad

  • MAS – Liderstvo u obrazovanju, za upis 15 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet u Beogradu – Fakultet organizacionih nauka, Beograd

  • MAS – Menadžment ljudskih resursa, za upis 105 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad

  • DAS – Primenjene umetnosti i dizajn, za upis 3 studenta u sedištu ustanove
  • DAS – Likovne umetnosti, za upis 12 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Novom Sadu – Akademija umetnosti, Novi Sad i Muzički konzervatorijum „Đuzepe Tartini”, Trst

  • MAS – Gitara / Izvođačke umetnosti (zajednički studijski program), za izvođenje na engleskom jeziku, za upis 2 studenta u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.