Bologna Hub konferencija Zapadnog Balkana

Sekretar NAT-a Janko Balšić predstavljao je NAT na konferenciji pod nazivom Bologna Hub Conference in the Western Balkans: Sharing Knowledge – Building Networks, održanoj od 19. do 20. oktobra 2023. godine, u Rektoratu Univerziteta u Beogradu.

Organizator događaja bila je nemačka Erazmus+ Nacionalna agencija za visoko obrazovanje u okviru DAAD German Academic Exchange Service, pod sloganom „Deljenje znanja – izgradnja mreža”. Konferencija je okupila predstavnike visokoškolskih ustanova iz Srbije i šireg regiona Zapadnog Balkana, kolege iz Nemačke i drugih zemalja Evropskog prostora visokog obrazovanja (ENEA), kao i predstavnike agencija i inicijativa nadležnih za visoko obrazovanje. Prvi dan konferencije bio je posvećen tematskoj razmeni o najnovijim dešavanjima u Bolonjskom procesu, a drugi dan aktivnostima umrežavanja. Konferencija je imala za cilj razmenu znanja i praksi o ključnim obavezama Bolonjskog procesa u pogledu priznavanja, obezbeđenja kvaliteta i okvira kvalifikacija.

Dobrodošlicu učesnicima u ime Univerziteta u Beogradu poželeo je rektor prof. dr Vladan Đokić, istakavši značaj Bolonjskog procesa i pozvavši učesnike da u okviru svojih akademskih zajednica i ustanova pronađu puteve za efikasnu akademsku saradnju u regionu. Ambasadorka Savezne republike Nemačke u Srbiji gospođa Anke Konrad ukazala je na potrebu integracija i postizanja stabilnog napretka u okviru zajedničkih programa univerziteta na Zapadnom Balkanu.

Sekretar NAT-a je prvog dana Konferencije, u okviru sesije pod nazivom Spotlight on the Bologna Key Commitments, imao priliku da govori o podržavanju evropskih agencija nadležnih za obezbeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju u kontektstu usklađivanja sa Evropskim standardima i smernicama (ESG), imajući u vidu da je NAT projektni partner u projektu SEQA-ESG2, čiji je cilj upravo pružanje podrške državama Zapadnog Balkana i njihovim agencijama u postizanju usklađenosti sa ESG-om, a samim tim i ispunjavanje ključnih obaveza u pogledu obezbeđenja kvaliteta.