Održana 56. sednica KAPK

Pedeset šesta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 17. oktobra 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

2. Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd

3. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet umetnosti, Priština, sa privremenim sedištem u Zvečanu

Studijski programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

 • OSS – Finansije i bankarstvo, za upis 110 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Poslovna informatika, za upis 55 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Trgovina i međunarodno poslovanje, za upis 110 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Turizam i hotelijerstvo, za upis 110 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Niš

 • MAS – Fizičko vaspitanje i sport, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija – Odsek Užice

 • OSS – Unutrašnja arhitektura, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
 • MSS – Unutrašnja arhitektura, za upis 16 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Kragujevcu – Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo, Kraljevo

 • MAS – Mašinsko inženjerstvo, proširenje akreditacije dodavanjem modula po dualnom modelu studija, za upis 54 studenta u sedištu, od čega 8 po dualnom modelu

3. Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu – Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF), Beograd

 • MAS – Informacione tehnologije i sistemi, za upis 32 studenta u sedištu ustanove

4. Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet, Beograd

 • OAS – Mašinsko inženjerstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 720 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Mašinsko inženjerstvo (sa 21 modulom), za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 416 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Mašinsko inženjerstvo, za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Visoka strukovna škola – Internacionalni centar za profesionalne studije (ICEPS) – Jedinica van sedišta ustanove, Novi Sad

 • MSS – Strukovni master medicinsko-laboratorijski tehnolog, za upis 30 studenata u jedinici van sedišta ustanove

IMT studije

1. Univerzitet u Novom Sadu – Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin

 • DAS – Informacione tehnologije, za upis 10 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.