Одржана 56. седница КАПК

Педесет шеста седница Комисије за акредитацију и проверу квалитета одржана је 17. октобра 2023. године.

На Седници, Комисија за акредитацију и проверу квалитета донела је одлуке о акредитацији следећих установа и студијских програма:

Установе:

1. Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

2. Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд

3. Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици – Факултет уметности, Приштина, са привременим седиштем у Звечану

Студијски програми:

Поље друштвено-хуманистичких наука

1. Висока пословна школа струковних студија, Нови Сад

 • ОСС – Финансије и банкарство, за упис 110 студената у седишту установе
 • ОСС – Пословна информатика, за упис 55 студената у седишту установе
 • ОСС – Трговина и међународно пословање, за упис 110 студената у седишту установе
 • ОСС – Туризам и хотелијерство, за упис 110 студената у седишту установе

2. Универзитет у Нишу – Факултет спорта и физичког васпитања, Ниш

 • МАС – Физичко васпитање и спорт, проширење акредитације за извођење и на енглеском језику

Поље техничко-технолошких наука

1. Академија струковних студија Западна Србија – Одсек Ужице

 • ОСС – Унутрашња архитектура, за упис 30 студената у седишту установе
 • МСС – Унутрашња архитектура, за упис 16 студената у седишту установе

2. Универзитет у Крагујевцу – Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево

 • МАС – Машинско инжењерство, проширење акредитације додавањем модула по дуалном моделу студија, за упис 54 студента у седишту, од чега 8 по дуалном моделу

3. Универзитет Привредна академија у Новом Саду – Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ), Београд

 • МАС – Информационе технологије и системи, за упис 32 студента у седишту установе

4. Универзитет у Београду – Машински факултет, Београд

 • ОАС – Машинско инжењерство, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 720 студената у седишту установе
 • МАС – Машинско инжењерство (са 21 модулом), за извођење на српском и енглеском језику, за упис 416 студената у седишту установе
 • ДАС – Машинско инжењерство, за извођење на српском и енглеском језику, за упис 50 студената у седишту установе

Поље медицинских наука

1. Висока струковна школа – Интернационални центар за професионалне студије (ИЦЕПС) – Јединица ван седишта установе, Нови Сад

 • МСС – Струковни мастер медицинско-лабораторијски технолог, за упис 30 студената у јединици ван седишта установе

ИМТ студије

1. Универзитет у Новом Саду – Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин

 • ДАС – Информационе технологије, за упис 10 студената у седишту установе

Напомена: У циљу издавања уверења о акредитацији, високошколска установа мора електронским путем на адресу office@nat.rs да поднесе захтев за издавање рачуна за плаћање накнаде за издавање уверења о акредитацији или да достави доказ о уплати накнаде за издавање уверења о акредитацији.