Održana 57. sednica KAPK

Pedeset sedma sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 24. oktobra 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih ustanova i studijskih programa:

Ustanove:

1. Univerzitet „Union – Nikola Tesla“ – Fakultet primenjenih nauka, Niš

  • Statusna promena (promena samostalne visokoškolske ustanove u čijem je sastavu) – novi univerzitet: Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu

Programi:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Visoka škola socijalnog rada, Beograd

  • OAS – Obrazovanje vaspitača, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • OAS – Obrazovanje učitelja, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Obrazovanje master vaspitača, za upis 30 studenata u sedištu ustanove
  • MAS – Obrazovanje master učitelja, za upis 30 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Filozofski fakultet, Niš

  • MAS – Nemački jezik i književnost, za upis 25 studenata u sedištu ustanove

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Univerzitet ,,Union“ – Računarski fakultet, Beograd

  • OAS – Softversko inženjerstvo, za upis 60 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet u Nišu – Mašinski fakultet, Niš

  • OAS – Inženjerski menadžment, za upis 120 studenata u sedištu ustanove

Polje umetnosti

1. Univerzitet Metropolitan, Beograd

  • DAS – Dizajn novih medija, za upis 5 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.