25. sednica Upravnog odbora NAT održana 20. decembra 2019. godine

Dvadeset i peta sednica Upravnog odbora Nacionalnog tela za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju (Nacionalno akreditaciono telo – NAT) održana je u petak 20. decembra 2019. godine. Upravni odbor analizirao je rad Nacionalnog akreditacionog tela u 2019. godini i usvojio Plan rada i Finansijski plan NAT za 2020. godinu. Prof. dr Sima Avramović, predsednik Upravnog odbora, informisao je članove o dodeljivanju godišnje nagrade Privredne komore Beograda „Beogradski pobednik“ Nacionalnom akreditacionom telu i upoznao ih sa preliminarnim izveštajem panela eksperata ENQA, koji je posetio NAT u periodu od 9. do 11. oktobra 2019. godine. Upravni odbor saglasio se sa predlogom tema za sistemske i tematske analize, koje je predstavila prof. dr Jelena Kočović, direktorka Nacionalnog akreditacionog tela, i zaključio da se u narednom periodu mora intenzivirati rad na sistemskim i tematskim analizama u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije NAT za period 2019-2022.