Održana 49. sednica KAPK

Četrdeset deveta sednica Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta održana je 25. jula 2023. godine.

Na Sednici, Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta donela je odluke o akreditaciji sledećih studijskih programa:

Polje društveno-humanističkih nauka

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Filozofski fakultet, Kosovska Mitrovica

 • OAS – Filozofija, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet ,,MB“ – Poslovni i pravni fakultet, Beograd – Mladenovac

 • OAS – Menadžment u bezbednosti, za upis 50 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet u Kragujevcu – Ekonomski fakultet, Kragujevac

 • OAS – Ekonomija i poslovno upravljanje, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku

Polje tehničko-tehnoloških nauka

1. Akademija strukovnih studija Šabac – Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam

 • OSS – Agronomija (sa 2 modula), za upis 25 studenata u sedištu ustanove
 • OSS – Fitomedicina, za upis 40 studenata u sedištu ustanove

2. Akademija tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd – Odsek Visoka škola elektrotehnike i računarstva

 • OSS – Elektronika i telekomunikacije, za upis 80 studenata u sedištu ustanove
 • MSS – Elektrotehničko inženjerstvo, za upis 68 studenata u sedištu ustanove

Polje medicinskih nauka

1. Toplička akademija strukovnih studija – Odsek za medicinske studije Prokuplje

 • OSS – Strukovna medicinska sestra, promena broja studenata (povećanje sa 88 na 133)

2. Visoka medicinska škola strukovnih studija „Milutin Milanković“, Beograd

 • MSS – Zdravstvena nega, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku
 • MSS – Medicinska radiologija, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku
 • MSS – Fizioterapija, proširenje akreditacije za izvođenje i na engleskom jeziku

Polje umetnosti

1. Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici – Fakultet umetnosti, Kosovska Mitrovica

 • OAS – Izvođačke umetnosti (sa 3 modula), za upis 8 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Izvođačke umetnosti (sa 3 modula), za upis 8 studenata u sedištu ustanove

2. Univerzitet umetnosti u Beogradu – Fakultet dramskih umetnosti, Beograd

 • OAS – Dramske i audiovizuelne umetnosti (sa 5 modula), za upis 62 studenta u sedištu ustanove
 • MAS – Dramske i audiovizuelne umetnosti (sa 9 modula), za upis 114 studenata u sedištu ustanove
 • DAS – Dramske i audiovizuelne umetnosti, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

3. Univerzitet ,,MB“ – Akademija klasičnog slikarstva, Beograd

 • OAS – Klasično slikarstvo, za upis 20 studenata u sedištu ustanove
 • MAS – Klasično slikarstvo, za upis 20 studenata u sedištu ustanove

Napomena: U cilju izdavanja uverenja o akreditaciji, visokoškolska ustanova mora elektronskim putem na adresu office@nat.rs da podnese zahtev za izdavanje računa za plaćanje naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji ili da dostavi dokaz o uplati naknade za izdavanje uverenja o akreditaciji.